Mandas gåva delas ut till barn och ungdomar som med syftet att uppfylla en önskan som gör livet lite ljusare. Gåvan delas endast ut till barn och ungdomar (som ej har fyllt 20) och ges en gång per familj. Bedömningarna av ansökningarna görs av stiftelsens styrelse. Vi vill lyfta fram att om möjligheten finns kan barn och ungdomar själv skriva ansökan där de beskriver vad de vill att bidraget skall gå till. Alla ansökningar skickas till vår angivna adress. En kopia på det personliga brevet skall också mailas till vår mail. Detta för att hälften av styrelsen finns i Amerika.

Alla ansökningar skall innehålla följande:

- Personligt brev
- Läkarintyg
- Det skall också i det personliga brevet framgå om den sökande med familj önskar komma i kontakt med andra med liknande erfarenheter.

Inga ansökningar kan överklagas, dock kan man söka igen om ett år. Ansökningarna skall ha kommit in senast den 1 maj 2016.