Under hösten 2009 skänkte Nordisk film tillsammans med oss produkter till avdelningen Q84 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi tackar Christine Platon på Nordisk film för detta.

En pojke tilldelade Mandas gåva 2011.

En flicka tilldelades Mandas gåva 2012.

En flicka tilldelades Mandas gåva 2013.

En flicka tilldelades Mandas gåva 2014.

Under julen 2014 så skänkte SIBA tillsammans med oss läsplattor till Q 84 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi tackar Annie Viberg på SIBA för gott ett samarbete.